Tuyển Dụng

NĂM CHÂU DUY NHẤT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2024

NĂM CHÂU DUY NHẤT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nhằm bổ sung đội ngũ nhân sự, Công ty Năm Châu Duy Nhất thông báo tuyển dụng một số vị trí như sau: 1. Nhân...

09/05/2024

NHẬN BÁO GIÁ

    VIDEO ĐỀ XUẤT